Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

31.08.2017

Połączone Sprawozdanie Finansowe MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 r.