Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

31.08.2018

Połączone sprawozdanie finansowe MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 3 czerwca 2018 

31.08.2018

Półroczne sprawozdanie Subfundusz MS Płynnościowy wydzielony w ramach funduszu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 

31.08.2018

Półroczne sprawozdanie Subfundusz MS Obligacji wydzielony w ramach funduszu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 30 czerwca 2018

31.08.2018

Półroczne sprawozdanie Subfundusz MS Akcji wydzielony w ramach funduszu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 30 czerwca 2018

  • Strona 1 z 2
  • >
  • >>