Niniejsza strona zawiera półroczne i roczne Sprawozdania Finansowe funduszu MS Parasolowy FIO. 

30.04.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe MS Stabilnego Dochodu wydzielonego w ramach funduszu MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do dnia 11.02.2019 Subfundusz MS Płynnościowy) za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

30.04.2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe MS Obligacji  wydzielonego w ramach funduszu MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

30.04.2019

Roczne sprawozdanie Subfundusz MS Akcji wydzielonego w ramach funduszu MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018

30.04.2019

Połączone sprawozdanie finansowe MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku

  • Strona 1 z 3
  • >
  • >>