Niniejsza strona zawiera Prospekt Informacyjny MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

21.12.2018

PROSPEKT INFORMACYJNY MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:MS Płynnościowy; MS Obligacji; MS Stabilnego Wzrostu; MS Aktywnego Inwestowania; MS Akcji.