Niniejsza strona zawiera ogłoszenia dotyczące funduszu MS Parasolowy FIO. 

19.12.2016

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając w imieniu MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza, że w dniu 19 grudnia 2016 roku zakończyło się przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Funduszu. 

24.10.2016

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w prospekcie informacyjnym MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

19.10.2016

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając w imieniu MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszy.

  • <<
  • <
  • Strona 4 z 4