Niniejsza strona zawiera ogłoszenia dotyczące funduszu MS Parasolowy FIO. 

21.07.2017

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w prospekcie informacyjnym MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Prospekt). 

21.07.2017

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz). 

02.06.2017

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w prospekcie informacyjnym MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

17.01.2017

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w prospekcie informacyjnym MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty.