Niniejsza strona zawiera ogłoszenia dotyczące funduszu MS Parasolowy FIO. 

21.12.2018

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w kluczowych informacjach dla inwestorów Subfunduszu MS Płynnościowy

21.12.2018

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w kluczowych informacjach dla inwestorów Subfunduszu MS Obligacji

21.12.2018

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w kluczowych informacjach dla inwestorów Subfunduszu MS Akcji

29.12.2017

Niniejszym MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w prospekcie informacyjnym MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Prospekt).