ZARZĄD

ZARZĄD 

 

Leszek Milczarek,  Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Leszek Milczarek

 

Doświadczony menedżer, od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu instrumentami finansowymi. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zajmował się lokowaniem aktywów na rynku polskim i zagranicznym oraz prowadzeniem złożonych projektów. Pracował na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, m.in. w: PTE DOM SA, DWS Polska TFI SA, CA IB IM SA, TFI Allianz Polska SA.

Studia magisterskie w zakresie finansów i zarządzania ukończył w Wyższej Szkole Finansów, Bankowości i Zarządzania. Jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie ekonomicznej, jego teksty pojawiały się w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, „Home and Market”, „Parkiet”, „Gazeta Prawna” oraz „Polska the Times”. 

 

 

Tomasz Jakubiak, Członek Zarządu

 Tomasz Jakubiak

 

Menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w administracji państwowej oraz w zarządzaniu firmami o rożnym profilu działalności.

Przez wiele lat silnie związany z rynkiem medialnym oraz rynkiem badania opinii publicznej, gdzie pełnił funkcje członków zarządów i rad nadzorczych. Związany także z rynkiem kapitałowym począwszy od zarządzania wydawcą Gazety Giełdy „Parkiet” i dziennika „Rzeczpospolita”, poprzez aktywne pozyskiwanie inwestorów dla spółek giełdowych przy ofertach publicznych.

W ostatnich latach zdobył dodatkowo nieschematyczne doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym dużej spółki należącej do Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

 

  Robert Bury, Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu
 

 

Od 25 lat jest związany z rynkami finansowymi. Pracował jako Chief Dealer rynku pieniężnego i kapitałowego w Kredyt Banku S.A, następnie jako Kierownik Wydziału Zarządzania Aktywami i Pasywami w PKO BP S.A. oraz jako doradca ds. zarządzania aktywami i pasywami w mBanku S.A.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu bilansem banków, w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, zarządzaniu portfelem skarbowych papierów wartościowych i corporate bonds z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Specjalizuje się w zarządzaniu płynnością i ryzykiem rynkowym, w tym w szczególności ryzykiem stopy procentowej. Pełnił funkcję członka zarządu ACI Polska. Opracował i wdrożył regulamin indeksu POLONIA.

Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z zakresu metod wyceny spółki kapitałowej.

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

  • Mars - Pinterest
  • Mars - Youtube
  • Mars - Google+
  • Mars - Instagram