Inwestor Instytucjonalny

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to forma dobrowolnego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę.

PPE w MS Parasolowy FIO gwarantuje uczestnikom atrakcyjne produkty inwestycyjne z możliwością wyboru odpowiedniej strategii.ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Program powstaje z inicjatywy pracodawcy
 • Program jest  wprowadzany w porozumieniu z reprezentacją pracowników
 • Program jest rejestrowany i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Do PPE może przystąpić pracownik zatrudniony co najmniej 3 miesiące
 • Pracownik może uczestniczyć w PPE u różnych pracodawców
 • Pracownik może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Programie
 • Do PPE nie może przystąpić pracownik, który ukończył 70 lat

 

KORZYŚCI Z URUCHOMIENIA PPE:

PPE pozwala uzyskać wiele korzyści, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Dla Pracownika PPE oznacza przede wszystkim możliwość oszczędzania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, ale również atrakcyjny benefit do zasadniczego wynagrodzenia.  Z perspektywy pracodawcy kluczowe znaczenie ma fakt, iż składka na PPE jest wolna od kosztów ZUS, a także jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu. Istotne znaczenie ma również fakt, iż uruchomienie PPE przekłada się na wzrost lojalności pracowników wobec firmy i pomaga obniżyć koszty rotacji personelu, rekrutacji i szkoleń.

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Wzrost lojalności pracowników wobec firmy
 • Obniżenie kosztów rotacji personelu, rekrutacji i szkoleń
 • Składka podstawowa wolna od kosztów ZUS
 • Koszty PPE są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu

 

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW: 

 • Znaczące podwyższenie emerytury
 • Bezpieczeństwo środków gwarantowane ustawowo
 • Możliwość wyboru strategii inwestycyjnej
 • 100% środków podlega inwestowaniu i późniejszej wypłacie
 • Możliwość przeniesienia kapitału: inne PPE lub IKE

Jesli są Państwo zainteresowani uruchomieniem PPE w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu mejlowego pod adresem biuro@mstfi.pl w tytule wiadomości prosumy wpisać "PPE". Nasz zespół ds. PPE przedstawi Państwu kompleksową ofertę i przybliży kolejne etapy procesu uruchomienia PPE. 

Chcesz dowiedzieć się wiecej o PPE w MS TFI, zapoznaj się z infografiką dostępną poniżej: 

OTWÓRZ

Funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych ( Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207). Aby zapoznać się z treścią ustawy, kliknij przycisk poniżej: 

USTAWA

 

 

Kontakt

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel. +48 22 583 84 92
Fax +48 22 583 87 05

biuro@mstfi.pl

Kontakt dla mediów

e-mail: press@mstfi.pl
Tel. +48 22 583 87 04

 • Mars - Pinterest
 • Mars - Youtube
 • Mars - Google+
 • Mars - Instagram