English
LinkedInPinterestYouTube
Drukuj
MS PARASOLOWY FIO

MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (nazwa skrócona MS PARASOLOWY FIO) jest funduszem parasolowym z wydzielonymi subfunduszami:

• MS Płynnościowy
• MS Obligacji
• MS Akcji

Fundusz MS Parasolowy FIO lokuje środki pieniężne w drodze publicznego proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 

Dzięki wydzieleniu trzech subfunduszy MS PARASOLOWY oferuje swoim klientom zróżnicowane strategie inwestycyjne – od najbezpieczniejszej, po agresywną – w zależności od indywidualnych oczekiwań uczestników. W ofercie funduszu znajduje się m.in. obsługa Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz indywidualnych kont emerytalnych – IKE i IKZE.

Szczegółowe informacje na temat MS Parasolowy FIO i subfunduszy znajdują się w dokumentach dostępnych do pobrania w zakładkach obok. 

 
 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Więcej w Polityce cookies

Zamknij X